Mapa Trenerów Bezpiecznego Internetu

Zadanie publiczne nieuchronnie zbliża się ku zakończeniu. Do tego momentu dostarczyliśmy wszystkie oczekiwane „produkty” projektu, jak m.in. standard bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych czy interaktywną kwerendę dot. materiałów o bezpiecznym korzystaniu z internetu. W tym momencie chcemy na koniec przedstawić Państwu interaktywną mapkę, która przedstawia stan i skalę realizację szkoleń lokalnych przez Trenerów Bezpiecznego Internetu.
Mapka dostępna jest na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/szkolenia/trenerzy/