W zrealizowanym przez nas zadaniu publicznym „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” łącznie wzięło udział 174 Trenerów Bezpiecznego Internetu, których zaprosiliśmy spośród ponad uczestników konferencji wojewódzkich, które zorganizowaliśmy w 16 miastach Polski.

Trenerzy Bezpiecznego Internetu w bardzo krótkim czasie przeszkolili łącznie 8107 osób, w tym: 5152 dzieci i młodzieży, 2115 nauczycieli i 840 rodziców.

Poniżej prezentujemy podsumowanie szkoleń zrealizowanych przez Trenerów Bezpiecznego Internetu w podziale na poszczególne województwa i grupę odbiorców.

Stan na dzień 16.12.2015 r.
Back to Top