Jak stworzyć bezpieczne hasło?

Opublikowane przez Redakcja w dniu

Silne hasło jest najlepszą metodą w walce z cyberprzestępczością. Przeciętny użytkownik posiada kilka kont internetowych wymagających użycia hasła. Konta bankowe, skrzynki pocztowe, portale społecznościowe, fora internetowe to źródła zawierające dane personalne, które narażone są na działalność cyberprzestępców. Dane osobowe oraz środki finansowe wymagają szczególnej ochrony, dlatego tak istotne jest stworzenie bezpiecznego hasła.

Sposoby tworzenia bezpiecznego hasła

Podstawową zasadą tworzenia silnego hasła jest stosowanie nielogicznych ciągów znaków składających się z wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych. Największy problem przy stosowaniu powyższej reguły stanowi zapamiętanie tak skonstruowanego hasła. Pomimo świadomości zagrożenia wiele osób korzysta z prostych haseł składających się z logicznych słów zakończonych cyfrą lub znakiem specjalnym. Ponadto, dodatkowe zagrożenie stwarza stosowanie jednego hasła do kilku kont internetowych. Utworzenie silnego hasła nie wymaga zapamiętywania trudnych nielogicznych ciągów znaków, liter i cyfr. Istnieje wiele sposobów na utworzenie silnego hasła, które dla osoby postronnej będzie nielogiczne i niemożliwe do rozszyfrowania.

Jedną z takich metod jest stosowanie początkowych liter słów cytatu lub zdania, które jest dobrze znane osobie generującej hasło np.: ze zdania Kiedyś będę bogaty i zamieszkam na Hawajach, utworzone zostanie hasło: KibęboizanaHa. Dodatkowo zamiast odstępów (spacji) można stosować znaki specjalne lub cyfry (wtedy otrzymamy np.: _Ki1bę2bo3i4za5na6Ha_). Innym sposobem na silne hasło może być modyfikowanie logicznych słów cyframi lub znakami specjalnymi, np.: Kie6ys_bę6ę_b0g4ty_i_z4mieszk4m_n4_H4w4j4ch. Wdrażanie nietypowych rozwiązań podczas tworzenia hasła umożliwia uzyskanie ciągu znaków, który jest logiczny wyłącznie dla jego autora. Do tworzenia haseł, służą również specjalne generatory wytwarzające ciągi nielogicznych przypadkowych znaków. Taka metoda wymaga zapamiętania wygenerowanego hasła, co stanowi największą przeszkodę w stosowaniu tego typu rozwiązania.

Jaką długość hasła stosować

Długość generowanego hasła powinna być jak najdłuższa. Każdy dodatkowy znak w haśle zwiększa ilość możliwych kombinacji w przypadku próby jego rozkodowania. W celu tworzenia silnych haseł warto przyjąć pewne kryteria generowania kodu. Biorąc pod uwagę niekiedy konieczność cyklicznego modyfikowania haseł, warto kierować się uporządkowanymi kryteriami pod względem długości kodu, ilości znaków specjalnych, ilości wielkich liter oraz cyfr. Warto również rozważyć korzystanie z menadżerów haseł, czyli programów które generują i zapamiętują hasła.

Jakie znaki stosować podczas tworzenia hasła

Do tworzenia hasła należy stosować wszystkie typy dostępnych znaków na klawiaturze (tj. wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne). Zróżnicowany kod pod względem różnorodności zastosowanych znaków, będzie stanowił większą przeszkodę dla cyberprzestępcy. Podczas zakładania konta coraz częściej spotyka się m.in. wymóg stosowania znaków specjalnych oraz wielkich liter z określeniem ich ilości. Ponadto, system wymusza na właścicielach kont cykliczną zmianę haseł, poprzez automatyczne ich wygaszanie. Wymaga to większego zaangażowania użytkowników i tym samym zwiększa bezpieczeństwo danych. Niestety, wymuszanie częstej zmiany haseł sprawia, że użytkownicy często tworzą proste i mało skomplikowane hasła, które łatwiej będzie zapamiętać. Przed utworzeniem hasła warto zapoznać się ze strukturą automatycznie wytwarzanych haseł przez generatory. Pomaga to określić własną metodę na utworzenie strukturalnie zbliżonego kodu do automatycznego hasła, które będzie stanowiło logiczny ciąg znaków wyłącznie dla osoby generującej hasło.

Silne hasło metodą na cyberprzestępców

Ofiar przestępczości w sieci wciąż przybywa, co jest efektem m.in. lekceważenia zagrożeń, poprzez stosowanie nieskomplikowanych haseł lub przez brak świadomości z konieczności stosowania silnych kodów szyfrujących. Najistotniejszymi czynnikami gwarantującymi bezpieczeństwo danych w internecie jest bezpieczne hasło (tzn. charakteryzujące się minimum 10-cioznakowym ciągiem liter, cyfr i znaków specjalnych stanowiący unikalny kod), cykliczne modyfikowanie hasła oraz nieudostępnianie kodu osobom trzecim.

Kategorie: Bezpieczeństwo